ภาษาไทย, Thai - ประเทศไทย,

บ้าน - พื้นที่สำหรับสมาชิก
Website Trackingข้อจำกัดความรับผิดชอบรายได้


โดยหลักการแล้ว เราไม่รับประกันหรือคาดการณ์รายได้ใดๆ ตัวอย่างรายได้ที่แสดงมักจะเป็นรายบุคคลและไม่สามารถโอนได้

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถให้คำมั่นสัญญา รับรอง ค้ำประกัน หรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับโอกาสในอนาคตหรือผลกำไรจากระบบ พอร์ทัล และระบบทำเงินอื่น ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ เราสะท้อนให้เห็นเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวของเราก่อนหน้านี้เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามได้

คุณจะไม่ได้รับเงินโดยอัตโนมัติจากการเข้าร่วมในระบบ พอร์ทัล และระบบทำเงินอื่นๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างของผลกำไรหรือรายได้ ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ถือเป็นการประมาณการที่ไม่มีผลผูกพันและอาจแตกต่างออกไป ไม่มีการรับประกันหรือการรับประกันในส่วนของเราว่าคุณจะยังได้รับผลกำไร ยอดขาย หรือผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในตัวอย่างและการประมาณการต่อไป

หากคุณยังคงใช้ตัวเลขที่นำเสนอ คุณต้องยอมรับว่าคุณรับความเสี่ยงทั้งหมด และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของคุณได้ ไม่มีการรับประกันว่าความสำเร็จหรือผลในอดีตที่ผ่านมาจะส่งผลให้เกิดผลกำไรหรือรายได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้หรือตีความความสำเร็จในอดีตเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จในอนาคตของคุณได้ นอกจากนี้เรายังต้องการชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียเงินลงทุนของคุณทั้งหมดเป็นไปได้ ข้อความใดๆ เกี่ยวกับรายได้หรือรายได้ไม่ถือเป็น "รายได้เฉลี่ย" ดังนั้นคุณควรฝากเงินเข้าในระบบ พอร์ทัล และระบบทำเงินอื่นๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวรอดและการสูญเสียที่คุณสามารถรับมือได้